top of page

Historie
GMC-Instruments Nederland B.V. is opgericht in 1984 onder de naam Camille Bauer Meetinstrumenten B.V. voor exclusieve verkoop en service van dit fabricaat op de Nederlandse markt. In 1987 is er verhuisd vanaf de Stromenlaan naar het huidige pand aan de Daggeldersweg 18. Met de fusie van Camille Bauer AG (CH) en de fabricaten Gossen en Metrawatt (D) in 1993 is de naam gewijzigd in GMC-Instruments Nederland B.V. Wegens deze uitbreiding van activiteiten is het pand ook vergroot en groeide het personeelsbestand. Sinds 1 januari 2008 heeft GMC-Instruments ook de vertegenwoordiging van het Test- en Meetprogramma van Gossen-Metrawatt op zich genomen. Op dit moment is GMC-Instruments Nederland B.V. een totaalleverancier van Industriële Meet-, Regel-, Test- en Meettechniek. GMC-Instruments Nederland B.V. is een volle dochter van Metrawatt International GmbH uit Neurenberg (D) met fabrieken in Zwitserland (Camille Bauer AG), Amerika (Dranetz BMI) en Engeland (Prosys). Daarnaast leveren wij aanvullend temperatuur elementen (Electrotherm), grote displays (Microsyst), stroomtransformatoren (MBS) en hoogspanningsregelsystemen (A. Eberle).

Kerntaken en doelgroepen
GMC-Instruments richt zich op verkoop, service en nazorg van het leveringspakket aan nagenoeg alle industrieën die behoefte hebben aan elektrotechnische componenten in welke vorm dan ook. Belangrijke markten zijn de energiemarkt, E-installateurs, chemie, scheepvaart, voedings-, genotsmiddelen, metaalindustrie en de machine- en apparatenbouw. Ook inspectiebedrijven en het onderwijs maken deel uit van onze doelgroep. Daarnaast wordt veel verhandeld met tussenleveranciers zoals installateurs, paneelbouwers en de elektrotechnische groothandel.

knop_pdf.jpg

Leveringspakket
Het leveringspakket is globaal op te splitsen in twee delen:

-Een uitgebreid Test- en Meetprogramma. Met dit programma kunnen tijdelijke en periodieke metingen gedaan worden en wordt ook wel het "draagbare" programma genoemd. Zo moet bijv. de elektrische installatie in zijn geheel getest worden bij nieuwbouw van een huis of bedrijfspand (NEN1010). Ook elektrische handgereedschappen zoals een boormachine moeten bij fabricage en daarna periodiek getest worden op elektrische veiligheid (NEN3140). De kwaliteit van het elektrische netwerk en de "vervuiling" daarvan is een belangrijk item, hierdoor kunnen vele storingen en defecten ontstaan aan gevoelige en vaak dure apparatuur of machines (EN 50160). Het programma omvat o.a. E-installatietesters (Profitest), isolatie-,aardings-weerstandmeters, veiligheidstesters (Profitest Prime), NEN3140 apparatentesters (Secutest) en mulitmeters (Metrahit).

-Een uitgebreid industrieel programma. Hiermee kunnen we meten, bewaken, omvormen, regelen, aanwijzen en sturen van diverse processen in de industriële omgeving. U kunt hierbij denken aan het meten van temperaturen, het aansturen van kleppen, het bewaken van druk, stoom, flow, het omvormen en presenteren van alle parameters die in een elektrisch net gemeten kunnen worden etc. Ook complete energie management systemen kunnen op maat geleverd en in bedrijf genomen worden, bijvoorbeeld om slimmer met energie (en de daarbij behorende kosten) om te gaan. Het programma omvat o.a. aanwijzers, recorders, elektrische- en instrumentatie omvormers, energiemanagement systemen, powermeters, kWh-meters, netkwaliteitsmeters, storingschrijvers en hoogspannings- en temperatuurregelaars.

Aanvullende diensten
GMC-Instruments Nederland verzorgt naast de verkoop ook service en nazorg van deze producten. Technical support (zowel binnenshuis als bij u op locatie) behoren tot de mogelijkheden. Ook organiseren wij seminars/trainingen op het gebied van Energie management, power quality volgens de NEN 50160, NEN3140 (Apparatentesters) en NEN3140/NEN1010 (E-Installatietesters).

 

Eigen DAkkS kalibratie lab in Woerden
Draagbare meetmiddelen (uit het Test- en Meetprogramma) moeten periodiek getest en gekalibreerd worden. Dit is nodig omdat men de meetresultaten moet kunnen vertrouwen, kloppen de gemeten waarden wel?
Hiervoor beschikken wij over een eigen DAkkS-geaccrediteerd kalibratielab waar allerhande kalibraties binnen het Test & Meet programma snel en vakkundig uitgevoerd worden. Als het meetmiddel buiten de fabrieksspecificaties valt zijn we ook in staat om ze d.m.v. justering weer binnen de specificaties te brengen. E.e.a. wordt begeleid met een officieel certificaat waarop de meetgegevens, evt. afwijkingen en meetcondities vermeld staan. Het kalibratie lab wordt dan ook geconditioneerd m.b.t. relatieve vochtigheid en temperatuur, zodat een gecontroleerde meetomgeving ontstaat. Om klanten periodiek (meestal jaarlijks) te herinneren aan de her-kalibratie, is een
gratis oproepservice in het leven geroepen binnen het Metracare plus concept.

Kwaliteit
Om onze klanten een zo hoog mogelijk niveau van kwaliteit van onze producten en diensten te bieden, zijn zowel onze eigen werkprocedures als de fabricage in onze fabrieken NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. 

 

 

Erkend leerbedijf
Het praktijkgedeelte van de ROC opleidingen wordt verzorgd door erkende leerbedrijven. Hierbij is zeker gesteld dat de praktijkopleiding op een kwalitatief hoog niveau gegeven kan worden. Sinds 1 februari 2010 is GMC-Instruments een door SBB erkend leerbedrijf. 

Goede doelen

GMC Instruments is bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib.

Oxfam.jpg
knop_pdf.jpg
bottom of page