top of page

Eigen DAkkS kalibratie lab in Woerden

Draagbare meetmiddelen (uit het Test- en Meetprogramma) moeten periodiek getest en gekalibreerd worden. Dit is nodig omdat men de meetresultaten moet kunnen vertrouwen, kloppen de gemeten waarden wel?


Hiervoor beschikken wij over een eigen DAkkS-geaccrediteerd kalibratielab waar allerhande kalibraties binnen het Test & Meet programma snel en vakkundig uitgevoerd worden. Als het meetmiddel buiten de fabrieksspecificaties vallen zijn we ook in staat om ze d.m.v. justering weer binnen de specificaties te brengen. E.e.a. wordt begeleid met een officieel certificaat waarop de meetgegevens, evt. afwijkingen en meetcondities vermeld staan. Het kalibratie lab wordt dan ook geconditioneerd m.b.t. relatieve vochtigheid en temperatuur, zodat een gecontroleerde meetomgeving ontstaat.
Om klanten periodiek (meestal jaarlijks) te herinneren aan de her-kalibratie, is een gratis oproepservice in het leven geroepen binnen het Metracare plus concept.

         

 

Kwaliteit
Om onze klanten een zo hoog mogelijk niveau van kwaliteit van onze producten en diensten te bieden, zijn zowel onze eigen werkprocedures als de fabricage in onze fabrieken NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. 

          

Fenelab

GMC Instruments is lid van Fenelab, de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellingen

          

knop_pdf.jpg
knop_pdf.jpg
knop_pdf.jpg
dakks2018.jpg
qm_ISO9001_kleur_vectorized.png
imageedit_18_4687370110.png
bottom of page