top of page
logo_pruefgeraete_02_blauschwarz.tif.png

Elektrische apparaten worden in het dagelijks leven veelvuldig en gedachteloos gebruikt en bediend. Elektrische
veiligheid moet voor de gebruiker vanzelfsprekend zijn. Je moet er niet aan denken dat een collega van een stijger
valt omdat hij een elektrische schok krijgt van zijn boormachine. Als werkgever ben je dan ook verantwoordelijk voor
veilige arbeidsmiddelen volgens de NEN3140 en die veiligheid moet zo nodig aangetoond worden aan de Arbo in
geval van een incident.

Secutest
 

Apparatentester voor NEN3140, lasapparaten en medische techniek

Metratester 5+
 

Algemene apparatentester

 

secutestbase10_persp1_rpe_cable_13129.ti
knop_pdf.jpg
knop_pdf.jpg
knop_pdf.jpg
knop_movie.jpg
bottom of page